ตำแหน่งที่ตั้งและสาขา : V Group Cars
สถานที่ตั้งร้าน V Group Cars ในภาคเหนือตอนบนทั้งหมด
สถานที่ตั้งร้าน V Group Cars สาขาในจังหวัดเชียงใหม่
สาขาสันทราย
เลขที่ 155/2 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่ - แม่โจ้ - พร้าว กม.1001
ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
สาขาหางดง
เลขที่ 325 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด กม.108
ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
สาขาหางดง
เลขที่ 325 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด กม.108
ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
สถานที่ตั้งร้าน V Group Cars สาขาในจังหวัดน่าน
สาขาน่าน
เลขที่ 7/107-114 ถนนเจ้าฟ้า กม.1091
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

บริษัท วีโอเค กรุ๊ป จำกัด สาขาเชียงใหม่
โทร 089-1709418 , 053-345110 (ทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 น. - 18.00 น.)