รายชื่อพนักงานขาย : V Group Cars
รายชื่อทำเนียบ
ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ / น่าน

...
นายคมชเนญฐ์ เรืองดุก

ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ / น่าน

โทร! 086-3190156 ติดต่อที่ไลน์ ID : @vokgroupcm Facebook : Vgroup Usedcar CM
พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

...
นางสาวศิริรัตน์ บุญเลา

หัวหน้าพนักงานขายสาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร! 062-7957878 ติดต่อในไลน์ ID : 0627957878 Facebook :
...
นายไพบูลย์ นภาสกุลคู

หัวหน้าพนักงานขายสาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โทร! 086-9228549 ติดต่อในไลน์ ID : jex4211 Facebook :
...
นายอนันทวัฒน์ หนูอักษร

พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

โทร! 095-0479526 ติดต่อในไลน์ ID : art-nuaksorn Facebook :
...
นายทรงพล นุ่มเจริญ

พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

โทร! 099-2345146 ติดต่อในไลน์ ID : bank.cmc Facebook :
...
นายชัชวาล เต้าเตียง

พนักงานขายสาขาเชียงใหม่

โทร! 081-3523719 ติดต่อในไลน์ ID : 0813523719 Facebook :
พนักงานขาย และรับซื้อสาขาน่าน

...
นายพลพิภัทร สะตะยะวงษ์

พนักงานขาย และรับซื้อสาขาน่าน

โทร! 063-7905992 ติดต่อในไลน์ ID : ? Facebook
พนักงานรับซื้อประจำจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจิรกาญจน์ สอนง่าย

พนักงานรับซื้อ สาขาสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โทร! 063-7905992 ติดต่อในไลน์ Facebook
นาย รฤษ นามวงค์

พนักงานรับซื้อ สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่

โทร! 063-7905992 ติดต่อในไลน์ Facebook
อดีตพนักงานขาย ในสาขาจังหวัดเชียงใหม่

หากบุคคล มีการอ้างถึงบริษัท บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบทุกกรณี
...
นายชนะชัย เวียงวงค์

พนักงานขายสาขาเชียงใหม่


บริษัท วีโอเค กรุ๊ป จำกัด สาขาเชียงใหม่ และ สาขาน่าน
สาขาเชียงใหม่ : โทร 089-1709418 , 053-345110 (ทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 น. - 18.00 น.)
สาขาน่าน : โทร 063-7905992 (ทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 น. - 18.00 น.)
เวอร์ชั่นเอนจินเว็บไซต์ : v1.14 / เวอร์ชั่น Bootstrap : v5.0.0-beta1