รายการรถทั้งหมด : V Group Cars
รถมือ 2 ทั้งหมดในแบรนด์รถ BMW

บริษัท วีโอเค กรุ๊ป จำกัด สาขาเชียงใหม่
โทร 089-1709418 , 053-345110 (ทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 น. - 18.00 น.)